Algemene voorwaarden

Gebruik website en intellectueel eigendom

Page-1
shape-hero--purple

Disclaimer

Gebruik website

De website www.ensorstad.be / www.ensorhuis.be is eigendom van BV James & Napoleon. BV James & Napoleon en alle partijen die dit systeem van informatie (in concreto: teksten, foto’s, logo’s, afbeeldingen en iconen) voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. BV James & Napoleon is niet aansprakelijk voor mogelijke foute informatie op de gelinkte websites. Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen BV James & Napoleon of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. BV James & Napoleon of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen BV James & Napoleon of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen of aan te passen. BV James & Napoleon waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico en is niet verantwoordelijk voor SPAM-e-mail. BV James & Napoleon waarborgt niet dat de website op alle locaties en te allen tijde beschikbaar is.

Intellectueel eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt BV James & Napoleon zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij BV James & Napoleon hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Ticketverkoop

U kunt zowel online als ter plaatse tickets aankopen (volgens beschikbaarheid). Het verkoopproces bestaat uit volgende stappen: aanduiden van gewenste tickets, doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van persoonlijke gegevens. Na deze stappen te hebben doorlopen, krijgt u een bevestiging per e-mail met de tickets. Deze e-tickets dienen als toegangsbewijs.

De consument beschikt niet over het recht om van zijn aankoop af te zien, behalve wanneer Het James Ensorhuis onverwacht gesloten is door overmacht. In dat geval kunnen de aangekochte tickets wel terugbetaald worden of gebruikt worden op een later moment.

  • Gegevens: Bij het aankopen van tickets moet u persoonlijke gegevens achterlaten. Zonder deze gegevens kunt u online geen tickets aankopen. De door u verstrekte gegevens zullen altijd volgens de privacywetgeving behandeld worden. Door tickets aan te kopen, geeft u de goedkeuring hiervan. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier.
  • Betaling: Tickets kunnen betaald worden met Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa. 
  • Tickets: De tickets worden per mail opgestuurd. De e-tickets dienen getoond te worden aan de ingang van Het James Ensorhuis. Ze zijn uitsluitend geldig op naam, de gekozen datum en het gekozen tijdstip die vermeld staan op het ticket. Indien u recht hebt op een kortingstarief, moet u een bewijs van recht op vermindering kunnen voorleggen aan de inkom.
    Na ontvangst van de e-tickets worden achteraf geen kortingen meer toegekend.
  • Restitutie: Reeds gekochte tickets kunnen niet terugbetaald of omgeruild worden. Indien u niet tijdig op het gereserveerde tijdstip aanwezig bent, ontvangt u geen restitutie of andere vergoeding. U wordt aangewezen enkele minuten op voorhand aanwezig te zijn. Bij diefstal of verlies worden de tickets niet vervangen of vergoed.
  • Het James Ensorhuis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de tarieven te wijzigen.